Välkommen till Martin Forster Psykologpraktik. Från och med januari 2015 kommer jag att börja arbeta heltid på Karolinska institutet. Där undervisar jag på psykologutbildningen samt forskar om barn och unga i Pia Enebrinks forskargrupp.

Därmed kommer jag inte längre att erbjuda behandling eller handledning på mottagningen. På denna sida kommer det fortsättningsvis att finnas information om aktuella forskningsprojekt föreläsningar. Jag kommer också att fortsätta med bloggen där jag publicerar de svar jag ger till läsare i Dagens Nyheter.