Forskning om lojalitetskonflikter och kommunikation i konflikter

Läsarfrågan jag svarar på i påskveckan 2015 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som är bekymrad över att hennes före detta man ständigt bryter löften mot deras gemensamma dotter. Hon är osäker på om och i så fall hur hon ska kunna påverka situationen. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Ett stort antal studier om familjer har visat det relativt självklara att konflikter mellan föräldrar påverkar barn negativt. Det finns också studier som har undersökt hur mycket barn påverkas av skilsmässor och ett återkommande resultat är att det inte är skilsmässan i sig, utan just konflikter innan, under och efter skilsmässan som har betydelse. Här är två exempel…

En studie som visade att ungdomar ofta upplevde sig påverkade av en lojalitetskonflikt i relation till sina föräldrar – oftare i familjer med skilda föräldrar. De som upplevde lojalitetskonflikter hade också oftare andra slags problem…

I denna studie intervjuades vuxna vars föräldrar skilt sig under uppväxten. De som upplevde att den ena föräldern i samband med skilsmässan hade bidragit sämre kontakt och avstånd i relationen till den andre föräldern mådde betydligt sämre som vuxna…

En studie som bland annat visar att barn mår dåligt av att föräldrar talar illa om den andre föräldern samt att barnen upplever att föräldrar talar illa om varandra i högre grad än vad föräldrarna själva uppfattar…

En studie där man undersökte de omedelbara reaktionerna av att bli bekräftad (validerad), vilket innebär att lyssnaren enbart bekräftade de negativa känslor och upplevelser man hade snarare än att kommentera, värdera eller ge råd. När deltagarna i studien blev validerade innebar det omedelbart mindre stress och negativa känslor…

En studie som undersökte hur föräldrar och ungdomar kommunicerade. I de fall föräldrarna bekräftade (validerade) mycket mådde ungdomarna betydligt bättre (och vice versa)…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *