Kategoriarkiv: Okategoriserade

Ny studie: Kan en självhjälpsbok hjälpa i väntan på BUP?

I dagsläget får många barn i behov av psykiatrisk hjälp inte tillgång till rätt vård och stöd, eller får hjälp alldeles för sent. Det finns flera förklaringar till detta, som exempelvis bristande tillgång på behandling eller problem med samverkan mellan verksamheter. Tidigare forskning har visat att självhjälpsinsatser, exempelvis i form av böcker, kan vara meningsfulla. Under våren 2015 ledde jag och Martin Persson en mindre studie av barn som väntade på att få komma till barnpsykiatrin (BUP). I den aktuella studien deltog 17 föräldrar till barn som väntade på sitt första besök inom barnpsykiatrisk specialistvård. De slumpades till att få en självhjälpsbok på en gång eller till att vänta för att få boken senare. Alla föräldrar fick fylla i enkäter som handlade om hur barnen mådde och hur kommunikationen fungerade i familjen. Enkäterna besvarade innan föräldrarna fick boken samt sex veckor senare. Under den perioden upplevde föräldrarna som jobbade med boken en stor och statistiskt säker minskning av hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter, vilket också var det problemområde som från början var mest framträdande bland studiens deltagare. Dessutom upplevde föräldrarna i bokgruppen att barnens problem med kamrater minskade. Däremot var det ingen tydlig minskning av bråk och konflikter i familjen. Med tanke på det var relativt få deltagare i studien är det för tidigt att dra säkra slutsatser om hur mycket en självhjälpsbok kan hjälpa, men resultaten var lovande och ytterligare studier får utvisa hur väl de håller.

Uppsatsen som beskriver studien i sin helhet kan laddas ner här: Studie om självhjälp.

Ny studie: Hur kan föräldrar hjälpa barn med hemläxor?

Många barn är omotiverade till att göra hemläxor, vilket ofta leder till konflikter och stress hemma. Under våren 2015 ledde jag en pilotstudie tillsammans med Tove Nordström och Ronja Runnström Brandt. I studien utvärderades  en insats som syftade till att minska barns problem med hemläxor. Föräldrarna som deltog fick lära sig hur man kan kommunicera för väcka barns eget intresse och motivation till att arbeta med skoluppgifter. Föräldrar (n = 20) till barn i grundskolan (n = 21) slumpades till att få insatsen på en gång eller till en väntelista. Föräldrar och barn i båda grupperna fick svara på enkäter om läxläsning och hur de kommunicerade både före och efter insatsen. Resultaten visade att föräldrar som deltog i insatsen uppfattade en rejäl och statistiskt säker minskning av barnens läxläsningsproblem i jämförelse med väntelistegruppen. Barnen upplevde också att föräldrarna blev mer betydligt mer stödjande.

Uppsatsen som beskriver studien i sin helhet kan laddas ner här: Föräldrars stöd vid barns läxläsning.