Dricker din partner för mycket?

Är du förälder och orolig för att din partner dricker för mycket? Nu finns en möjlighet att delta i en studie där du via internet får stöd i hur du kan hantera denna utmaning. Studien vänder sig till föräldrar utan alkoholproblem med barn i åldern 3-11 och som har barn tillsammans med någon vars alkoholkonsumtion de är oroliga över. Föräldrar i hela Sverige är välkomna att anmäla intresse. Deltagarna i studien lottas antingen till ett webbaserat självhjälpsprogram eller till en kontrollgrupp som får en mindre intervention bestående av informationstexter. Självhjälpsprogrammet består av delar från ett stödprogram för anhöriga till personer med beroendeproblematik (CRAFT) och föräldrastödsprogrammet ABC. Både den aktiva gruppen och kontrollgruppen har tillgång till ett diskussionsforum för anhöriga. Ingen som deltar i studien blir således utan information och uppmuntras att söka vidare hjälp om det behövs. Deltagande i studien är anonymt.

Studien syftar dels till att hjälpa föräldern utan alkoholproblem men har huvudsyftet att skapa en så trygg miljö som möjligt för inblandade barn. På så vis hoppas vi kunna nå en stor grupp barn som, genom att växa upp med en förälder med alkoholproblem, är utsatta för många riskfaktorer och som annars inte får del av stödinsatser.

Anmälan till studien sker på http://anhörigstödet.se/

Studien genomförs i samarbete mellan Beroendecentrum Stockholm och Karolinska institutet med finansiering från Folkhälsomyndigheten.
För ytterligare info kontakta
Ola Siljeholm
Leg. psykolog/doktorand
Beroendecentrum Stockholm/Karolinska Institutet
073-772 20 37