Komet och ABC på KI

Från och med våren 2017 kommer sektionen för psykologi på Karolinska institutet (hädanefter KI) att ansvara för förvaltning av programmen Komet, ABC och Tryggare barn. Det gäller hela Sverige förutom Stockholms stad, där kommunen själv fortfarande ansvarar för detta. Detta är en tillfällig hemsida som under våren 2017 kommer att ersättas av den nya webbportalen på KI, som kommer att fungera som en motsvarighet till PLUS-portalen på Stockholms stad.

Enligt avtal med Stockholms stad (som äger rättigheterna till programmen) har KI möjlighet att för hela landet ordna utbildningar av instruktörer, göra material tillgängligt samt bedriva forskning på programmen. Det gäller samtliga varianter av Komet, ABC samt Tryggare barn.

KI kommer inte att arrangera gruppledarutbildningar i programmen. Istället erbjuds utbildning av instruktörer, som i sin tur kan utbilda gruppledare lokalt. Det främsta skälet till detta är att denna modell innebär att lokal kompetens och kapacitet kan stärkas, vilket också kommer att utvärderas framöver.

Martin Forster är ansvarig och kontaktperson för förvaltningen av Komet, ABC och Tryggade barn: martin.forster@ki.se.