Instruktörsutbildningar på KI

Under våren 2017 arrangeras instruktörsutbildningar i ABC, Komet 3-11 år samt Komet 12-18 år. Anmälan till dessa utbildningar har nu stängts. Nästa vår (2018) kommer nya utbildningar att erbjudas och annonseras. Det är ännu inte klart i vilka program som är aktuella då.

Om du vill läsa om villkor och ramar utbildningarna, kan du klicka här för att se vad som gällde för utbildningarna som arrangeras våren 2017.