Instruktörsutbildningar på KI

Under våren 2018 arrangeras instruktörsutbildningar i ABC, Komet 3-11 år samt Komet 12-18 år. Instruktörsutbildningarna riktar sig till redan certifierade gruppledare i programmen, som vill vidareutbilda sig för att själva kunna hålla utbildningar av gruppledare.

En förutsättning för att utbildningarna ska bli av är att tillräckligt många anmäler sig.

Klicka här för mer information och anmälan till instruktörsutbildningarna…