Planerade gruppledarutbildningar i ABC och Komet

Nedan annonseras planerade gruppledarutbildningar i ABC och Komet runtom i landet. Detta är på intet sätt en komplett förteckning över planerade utbildningar, utan utgörs endast av annonser från instruktörer som valt att lägga upp informationen här.


Gruppledarutbildning Komet 3-11 och Komet 12-18

Plats: Lidköping
Kursstart: v. 39
Kontaktperson Komet 3-11:
Gunilla Stridh (gunilla.stridh@lidkoping.se), tel 0510-770849
Kontaktperson Komet 12-18:
Krister Svensson (krister.svensson@lidkoping.se), tel 0510-771039