Konsultation i förskolan

De senaste åren har Karolinska institutet drivit ett projekt om konsultation i förskolan. Projektet har varit mycket uppskattat – 100% av pedagogerna som deltog förra året svarade att de skulle rekommendera projektet till en kollega. Nästan alla upplevde positiva förändringar och menade att deltagandet varit mycket givande (omdöme 4.9 av 5). Eftersom projektet har varit så uppskattat kommer vi att upprepa det hösten 2022 (september – oktober). Pedagogerna som deltar i projektet kommer att:

  • Få besök av blivande psykologer vid flera tillfällen. Besöken ägnas åt observationer och individuell återkoppling. Varje pedagog får alltså tillfälle att med en utomstående diskutera saker som sker i samspelet inom barngruppen. Oftast arbetar psykologkandidaterna i par och besöker förskolan tillsammans.
  • Få delta på en föreläsning om generella lösningar på vanliga problem inom förskolan.
  • Efter projektet få en egen rapport med skriftlig återkoppling från observatörerna som besökt förskolan.

Längre ner på denna sida kan pedagoger anmäla intresse för att delta i projektet till hösten 2022. Det finns möjlighet för totalt ca 40 pedagoger att vara med och det är först till kvarn som gäller. Dock kommer pedagoger från förskolor med kortare restider för psykologkandidaterna att prioriteras, eftersom schemat under de fyra projektveckorna är pressat.

Ansvarig chef på förskolan måste informeras och godkänna att pedagogen deltar. Alla pedagoger på en avdelning behöver inte vara med. Kandidaten fokuserar bara på den pedagog som valt att delta i projektet.

Innan du anmäler dig till projektet bör du läsa den fullständiga beskrivningen som du kan ladda ner här.

Använd formuläret nedan för att anmäla dig till projektet. Varje pedagog som vill vara med måste göra en egen anmälan.