Ny studie om Tryggare barn

Detta inlägg riktar sig till verksamma inom socialtjänsten och relaterade organisationer där man möter familjer för behandling och insatser. För er finns nu en möjlighet att delta i en studie om insatsen Tryggare barn. Det är en föräldrastödsinsats som redan erbjuds i Sverige till familjer som kommit till socialtjänsten efter orosanmälan med misstanke om våld eller kränkande behandling mot barn. Det finns goda erfarenheter av insatsen, men nu ska vi undersöka i vilken utsträckning riskerna för barnen faktiskt minskar som följd av den.

Om du är behandlare som möter familjer i ovanstående situation är du välkommen att delta i studien. Läs mer här…