Referenser till forskning om syskonbråk

Läsarfrågan jag svarar på 12 maj 2014 i Dagens Nyheter handlar om syskonbråk. Nedan finns exempel på studier som jag hänvisar till i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

En studie som visar att syskonbråk blir mer konstruktiva när föräldrar lägger sig i…

Perlman & Ross (1997). The Benefits of Parent Intervention in Children’s Disputes: An Examination of Concurrent Changes in Children’s Fighting Styles.

En studie som visar hur självkänslan påverkas negativt om föräldrar behandlar syskon olika, vilket var särskilt tydligt för det äldsta syskonet i familjerna…

Shebloski m fl. (2005). Reciprocal Links Among Differential Parenting, Perceived Partiality, and Self-Worth: A Three-Wave Longitudinal Study.

En studie som visar att syskon blir bättre på att hantera konflikter om föräldrar får utbildning i hur de ska medla mellan dem…

Smith & Ross (2007). Training Parents to Mediate Sibling Disputes Affects Children’s Negotiation and Conflict Understanding.

En studie som betonar att det i längden är viktigare att syskon kan känna gemenskap och glädje tillsammans snarare än att till varje pris undvika konflikter…

Kramer (2010). The Essential Ingredients of Successful Sibling Relationships: An Emerging Framework for Advancing Theory and Practice.

En studie som visar hur syskon vanligtvis löser konflikter, bland annat att det blir mer konstruktivt att diskutera konflikter i efterhand…

Ross m. fl. (2006). How siblings resolve their conflicts: the importance of first offers, planning, and limited opposition.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *