Referenser till forskning om styvföräldrar

Läsarfrågan jag svarar på 26 maj 2014 i Dagens Nyheter handlar om utmaningen i att vara styvförälder. Nedan finns exempel på studier som jag hänvisar till i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

En studie som visar att styvmammor är mer nedstämda än andra mammor, men att det beror på hur mycket stress de upplever i föräldraskapet och hur de uppfattar relationen till sina styvbarn…

Shapiro & Stewart (2011). Parenting Stress, Perceived Child Regard, and Depressive Symptoms Among Stepmothers and Biological Mothers.

En studie som jämför hur adoptivföräldrar, styvföräldrar, biologiska föräldrar och ensamstående föräldrar mår…

Abbey & Stewart (2001). Does Family Structure Matter? A Comparison of Adoptive, Two-Parent Biological, Single-Mother, Stepfather, and Stepmother Households.

En studie som visar att traditionella värderingar om familjeliv och relationen mellan föräldrarna kan förklara varför vissa styvföräldrar inte mår bra…

Shapiro (2014). Stepparents and Parenting Stress: The Roles of Gender, Marital Quality, and Views about Gender Roles.

Många studier har visat att relationen mellan föräldrarna påverkar föräldrarnas relation till barnen. Denna studie visar att det sambandet är särskilt tydligt mellan i familjer med en styvförälder…

Fine & Kurdek (1995). Relation between marital quality and (step)parent-child relationship quality for parents and stepparents in stepfamilies.

En studie som visar att stödet från den andra föräldern har stor betydelse för hur styvföräldrar mår…

Shapiro & Stewart (2012). Dyadic Support in Stepfamilies: Buffering Against Depressive Symptoms Among More and Less Experienced Stepparents.

En studie som visar hur relationen påverkas av att styvföräldrar anpassar sig för mycket eller för lite i kommunikationen till barnen… 

Speer m fl. (2013). Investigating Stepparent-Stepchild Interactions: The Role of Communication Accommodation.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *