Forskning om Enures och Aspergers syndrom

Läsarfrågan jag svarar på 23 juni 2014 i Dagens Nyheter handlar om en 12-årig flicka som kissar på sig (Enures). I svaret diskuteras Aspergers syndrom. Nedan finns exempel på forskning som jag hänvisar till i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

En studie om hur barn uppfattar problem med att kissa på sig. De flesta barn upplever det som ett stort problem…

Bulter & Heron (2007). An exploration of children’s views of bed-wetting at 9 years.

En artikel som sammanfattar de förändringar införts gällande diagnosen Aspergers syndrom i den nya diagnosmanualen (DSM-V)…

Grzadzinski m. fl. (2013). DSM-5 and autism spectrum disorders (ASDs): an opportunity for identifying ASD subtypes.

En studie som visar att Enures inte är överdrivet mer vanligt hos barn med autismspektrumstörningar (t ex Aspergers syndrom) jämfört med barn i stort…

Simonoff m. fl. (2008). Psychiatric Disorders in Children With Autism Spectrum Disorders: Prevalence, Comorbidity, and Associated Factors in a Population-Derived Sample.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *