Forskning om olika behandling av syskon

Läsarfrågan jag svarar på 3 november 2014 i Dagens Nyheter handlar om hur en lillasyster favoriseras av omgivningen på bekostnad av storebror. Nedan finns några referenser till forskningen som jag tar upp i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

En översikt om ängslighet hos barn som bland annat tar upp att bara omkring 50% av alla barn som är ängsliga under småbarnsåren fortsätter att vara det när de växer upp…

Två studier som visar att det först är när syskon upplever olika behandling som orättvis som det påverkar dem negativt…

Två studier som visar hur föräldrar medvetet eller omedvetet förändrar sitt sätt att samspela med sina barn när de uppfattar att barnens beteenden beror på medfödda egenskaper (t ex blyg, snabb, smart, arg)…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *