Forskning om självständig lek

Läsarfrågan jag svarar på 12 januari 2015 i Dagens Nyheter handlar om föräldrar som vill  hjälpa sin son att också kunna leka på egen hand. Nu kräver han mer eller mindre våldsamt deras uppmärksamhet  så fort de uppmanar honom att göra något själv. Nedan finns en referenser till forskning som jag tar upp i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

I ett par experiment undersökte forskare hur förskolebarn experimenterade och utforskade leksaker beroende på hur mycket vuxna blandade sig i. De fann att barnen mycket väl lärde sig leksakernas huvudsakliga funktion när vuxna förklarade dem, men de utforskade och upptäckte många fler funktioner när de lekte fritt utan vuxen inblandning…

Eftersom tidigare forskning har visat att barn i dag ägnar mycket mer tid åt strukturerade och vuxenledda aktiviteter jämfört med ostrukturerade aktiviteter som fri lek, ville dessa forskare undersöka hur detta påverkar barn. Ju mer ostrukturerade aktiviteter barnen hade på fritiden, desto bättre var de på att själva kunna planera och fokusera i aktiviteter (dvs. utan vuxen styrning). Studien är intressant, men måste följas upp eftersom den enbart undersökte samband. Man vet alltså inte vad som är hönan eller ägget… 

I nedanstående studie observerade forskarna hur förskollärares beteenden påverkade barnens engagemang i lek. Ett av de tydligaste resultaten var att barnen blev mer engagerade när förskollärarna kontinuerligt befann sig i närheten. Engagemanget var mindre om förskollärarna befann sig någon annanstans. Minst engagemang visade barnen dock när lärarna gick in och ut ur rummet (eller passerade på gården)…

Nedan finns två studier som undersökt betydelsen av att vuxna ger lagom mycket stöd i samspelet med barn. I den första genomförde man observationer på förskolan och fann att om läraren läste av barns behov av stöd i lek och sedan erbjöd lagom mycket hjälp, så ökade chansen att barnen skulle fortsätta att leka självständigt. I den andra undersökte man i vilken grad föräldrar erbjöd stöd på rätt nivå. Ett år senare följde man upp barnen i förskolan och kunde konstatera att det hade betydelse. De barn som fått lagom mycket stöd av föräldrar visade bättre uthållighet och förmåga att kontrollera sig själva…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *