Forskning om kommunikation och konsekvenser i konflikter med barn

Läsarfrågan jag svarar på 4 maj 2015 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som undrar vad hon ska göra efter de återkommande utbrotten hennes son får. Vad ska hon säga och ska utbrotten få några konsekvenser? Nedan finns referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

En studie där man jämförde Ross Greenes kommunikationsmetod med traditionellt föräldrastöd. Deltagarna var föräldrar med barn som bråkade mycket och de slumpades till att delta i den ena eller den andra insatsen. Resultaten visade positiva effekter för föräldrarna och barnen i båda insatserna, men något bättre för de som fått del av Ross Greenes modell…

En studie som visade att ”bråkiga” barn störde och bråkade lika ofta som andra barn. Skillnaden var att de blev tillsagda betydligt oftare av lärare. När de blev tillsagda trappade de också mycket oftare upp bråket jämfört med andra barn…

En stor studie där man undersökte hur ofta barn som bråkar under barndomen upphör eller fortsätter med det under uppväxten…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *