Forskning om växelvis boende för små barn

Läsarfrågan jag svarar på 28 september 2015 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som undrar hur hon och barnets pappa ska ordna boendet efter skilsmässa. Barnet är knappt två år och mamman upplever att det blir oroligt av de täta växlingarna. Nedan finns referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

En aktuell forskningsöversikt som bland annat tar upp betydelsen av konflikter mellan skilda föräldrar och går igenom studier som talar för och emot risker med att låta små barn bo växelvis. Slutsatsen är att fördelarna med växelvis boende för små barn överväger…

Ytterligare en forskningsöversikt som liknar den förra i slutsatserna, men som också diskuterar konflikten mellan forskare i olika läger…

Två studier som visar på några negativa effekter hos små barn som bor hos båda föräldrarna…

En forskningsöversikt och försök till gemensamma slutsatser av forskare som från början har olika ståndpunkter i frågan om växelvis boende för små barn. En gemensam slutsats är att det finns för lite forskning om växelvis boende hos små barn och att den forskning som finns inte stödjer att man generellt skulle avråda från det. De manar till viss försiktighet i den ena föräldern inte har en etablerad relation till barnet eller om föräldrarna har en pågående konflikt…

En svensk studie om växelvis boende hos äldre barn som visar att de på alla sätt mår bättre än barn som enbart eller främst bor hos ena föräldern…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *