Forskning om kamratrelationer och uteslutning på förskolan

Läsarfrågan jag svarar på 30 november 2015 i Dagens Nyheter handlar om en förälder som är bekymrad över uteslutning och maktspel som pågår på dotterns förskola . Nedan finns referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

En studie som visar att föräldrars sätt att samspela med sina barn speglas i hur barnen samspelar med vänner. Exempelvis visade studien att föräldrar som använder sig av skam och skuld oftare har barn som utesluter andra barn…

En studie som undersökte hur föräldrar pratar med barn om konflikter. Ju mer föräldrarna lät barnen berätta och reflektera över konflikter och sätta ord på känslor, desto mindre risk för att barnen skulle vara elaka mot kamrater (t ex utesluta andra)…

En studie där forskarna prövade att slumpa vissa förskolor till att införa en regel om att ”alla ska få vara med”. Under ett års uppföljning var barnens upplevelse blandad medan varken lärare eller oberoende observatörer märkte någon skillnad…

En studie som jämförde betydelsen av olika saker föräldrar kan göra för att bidra till sina barns kompisrelationer. Ett positivt samspel mellan föräldrar och barn hade en positiv effekt vid uppföljning på barnens sociala färdigheter och relationer. Det hade dock ännu större effekt om föräldrarna skapade förutsättningar för att barnen skulle ha möjlighet att träffa och umgås med andra barn…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *