Forskning och information om neuropsykiatriska utredningar

Läsarfrågan jag svarar på 9 juni 2017 i Dagens Nyheter handlar om föräldrar som är oroliga över sin sons våldsamma beteende. De har än så länge avvaktat med utredning, men jag råder dem i svaret att gå vidare med det. Nedan finns en referenser till forskning som jag tar upp i svaret samt annan information om utredningar. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Nedan finns en länk till en sida från Trygg Hansa med bra information om hur neuropsykiatriska utredningar går till…

I följande rapport som jag medverkade till att ta fram undersöktes hur länge barn fått vänta på neuropsykiatrisk utredning, samt vilket stöd de erbjöds efter utredningen…

Nedan finns exempel på forskning som visar på betydelsen av föräldrars attityd till barns problem. Båda artiklarna visar att om föräldrar ensidigt tror att problemen beror på barnets egenskaper,  ökar risken för värre problem och chansen att lyckas med behandling minskar. Den första artikeln är en sammanfattning av forskning, medan den andra är en studie där man undersökt föräldrars attityder i samband med behandling av utagerande barn…