Forskning om hur tillsägelser påverkar barn

Läsarfrågan jag svarar på i april 2020 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som känner sig tvungen att säga till sin livliga 6-åring väldigt mycket. Hon undrar hur det påverkar sonen och vad hon kan göra istället. Nedan finns länkar till forskning om hur tillsägelser påverkar barn. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

I följande artikel sammanfattar författarna forskning som beskriver hur barn påverkas på olika sätt av omgivningen, beroende på barnets medfödda temperament. Huvudpoängen är att inget temperament är ”bra” eller ”dåligt” i sig, utan att ett visst temperament leder till högre eller lägre känslighet för att bli påverkad av saker som sker under uppväxten…

I den här finska studien följdes drygt 300 finska barn under tre år. I studien fann man att barn som var socialt tillbakadragna var särskilt känsliga för negativt föräldraskap, som i studien definierades som ”psykologisk kontroll”. I det ingår till exempel tillsägelser som är personliga eller väcker mycket skamkänslor…

I denna studie mätte man hur föräldrar och barn reagerade på varandra känslomässigt över ett år. Resultatet visade att ju mer emotionellt föräldrar reagerade, desto större risk för fortsatta och värre konflikter…

I svaret tar jag upp en möjlig orsak till problem som handlar om att föräldrar uppfattar att deras barn beter sig illa med flit. Nedan finns tre studier som visar hur föräldrar medvetet eller omedvetet förändrar sitt sätt att samspela med sina barn på grund av hur de uppfattar barnets motiv…

Till sist referensen till studien som visade att föräldrars egen uppfattning om hur mycket de säger till sina barn inte stämde med faktiska observationer av samspelet mellan föräldern och barnet. I observationerna kunde forskarna konstatera att de föräldrar som upplevde att de sa till mest i själva verket gjorde det mindre ofta än de föräldrar som tyckte att de sällan sa till sina barn…