Ny studie: Kan en självhjälpsbok hjälpa i väntan på BUP?

I dagsläget får många barn i behov av psykiatrisk hjälp inte tillgång till rätt vård och stöd, eller får hjälp alldeles för sent. Det finns flera förklaringar till detta, som exempelvis bristande tillgång på behandling eller problem med samverkan mellan verksamheter. Tidigare forskning har visat att självhjälpsinsatser, exempelvis i form av böcker, kan vara meningsfulla. Under våren 2015 ledde jag och Martin Persson en mindre studie av barn som väntade på att få komma till barnpsykiatrin (BUP). I den aktuella studien deltog 17 föräldrar till barn som väntade på sitt första besök inom barnpsykiatrisk specialistvård. De slumpades till att få en självhjälpsbok på en gång eller till att vänta för att få boken senare. Alla föräldrar fick fylla i enkäter som handlade om hur barnen mådde och hur kommunikationen fungerade i familjen. Enkäterna besvarade innan föräldrarna fick boken samt sex veckor senare. Under den perioden upplevde föräldrarna som jobbade med boken en stor och statistiskt säker minskning av hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter, vilket också var det problemområde som från början var mest framträdande bland studiens deltagare. Dessutom upplevde föräldrarna i bokgruppen att barnens problem med kamrater minskade. Däremot var det ingen tydlig minskning av bråk och konflikter i familjen. Med tanke på det var relativt få deltagare i studien är det för tidigt att dra säkra slutsatser om hur mycket en självhjälpsbok kan hjälpa, men resultaten var lovande och ytterligare studier får utvisa hur väl de håller.

Uppsatsen som beskriver studien i sin helhet kan laddas ner här: Studie om självhjälp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *