Ny studie: Hur kan föräldrar hjälpa barn med hemläxor?

Många barn är omotiverade till att göra hemläxor, vilket ofta leder till konflikter och stress hemma. Under våren 2015 ledde jag en pilotstudie tillsammans med Tove Nordström och Ronja Runnström Brandt. I studien utvärderades  en insats som syftade till att minska barns problem med hemläxor. Föräldrarna som deltog fick lära sig hur man kan kommunicera för väcka barns eget intresse och motivation till att arbeta med skoluppgifter. Föräldrar (n = 20) till barn i grundskolan (n = 21) slumpades till att få insatsen på en gång eller till en väntelista. Föräldrar och barn i båda grupperna fick svara på enkäter om läxläsning och hur de kommunicerade både före och efter insatsen. Resultaten visade att föräldrar som deltog i insatsen uppfattade en rejäl och statistiskt säker minskning av barnens läxläsningsproblem i jämförelse med väntelistegruppen. Barnen upplevde också att föräldrarna blev mer betydligt mer stödjande.

Uppsatsen som beskriver studien i sin helhet kan laddas ner här: Föräldrars stöd vid barns läxläsning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *