Uppladdning av filmer för handledning och certifiering

Här kan du ladda upp filmer på ett säkert (krypterat) sätt som din handledare ska titta på inför handledning och certifiering.

Välj ett avsnitt på 30 min av den träff/handledning du spelat in. Välj en del av träffen/handledningen som innebär en utmaning för dig som gruppledare, dvs. där du haft anledning att använda dig av flera olika instruktörsfärdigheter.

Döp filen du laddar upp till ditt efternamn och datum (t ex ”Forster170415”).

Det kan ta några minuter att ladda upp filmen, beroende på hur stor den är. När det är klart kommer följande text dyka upp i rutan nedan: ”Din fil har laddats upp och
mappägaren har underrättats.”