Utbildning i föräldraskapsprogram på Karolinska institutet

Föräldraskapsprogrammen ABC och Komet används i många av Sveriges kommuner. De innebär att föräldrar får träffas i grupp och diskutera utmaningar i föräldraskapet tillsammans med gruppledare. Hittills har Stockholms stad erbjudit personal från kommuner och landsting runtom i Sverige utbildning i dessa program. Från och med våren 2017 kommer Karolinska institutet ta över det uppdraget (förutom inom Stockholms stad). Klicka på denna länk för att läsa mer…