Utvecklingsmöjlighet för pedagoger inom förskolan

Under hösten 2016 kommer jag i min tjänst på Karolinska institutet att leda ett projekt där vi erbjuder konsultation och och föreläsning till pedagoger inom förskolan i Stockholmsområdet. Det kostar inget att delta och det tar inte mycket tid av deltagande pedagoger, eftersom konsultationerna äger rum på förskolorna.

Om du är pedagog inom förskolan i Stockholmsområdet kan du läsa mer om projektet samt anmäla intresse till hösten 2016 på denna sida.