VFU

Följande (OBS! uppdaterade) länk leder till inloggningssidan på internetpsykiatri: Klicka här…

Nedan finns lathundar för hur man hanterar ljudfiler och rapporter för studenter respektive handledare.

Lathund studenter

Lathund handledare