Forskning om aggressivitet och mobbning

Läsarfrågan jag svarar på 25 augusti 2014 i Dagens Nyheter tar upp frågan om att ge igen eller slå tillbaka. Nedan finns exempel på forskning som handlar om aggressivitet och mobbning apropå frågan om barn som utsätts för mobbning bör slå tillbaka. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

En studie om sambandet mellan utagerande beteenden och mobbning. Studien visar bland annat att de barn som var mer utagerande och var de som i högre grad drabbades av mobbning…

Kochenderfer-Ladd & Skinner (2002). Children’s Coping Strategies: Moderators of the Effects of Peer Victimization?

En finsk studie som visade att barn upplever att det som främst ledde till att mobbning inleds eller förstärks är att ge igen med samma mynt…

Salmivalli med flera (1996). How Do the Victims Respond to Bullying?

En studie som undersökte vilka strategier barn själva föredrog om de blev utsatta för mobbning. Generellt tyckte barnen inte att det fungerade att slå tillbaka, med ett undantag. Barn som själva blivit utsatta för mobbning tyckte att det var bästa strategien…

Camodeca & Goossens (2005). Children’s opinions on effective strategies to cope with bullying: the importance of bullying role and perspective.

Två studier som visar att aggressivitet generellt bidrar till att barn blir bortvalda av kamrater…

Ladd med flera (2006). Children’s Social and Scholastic Lives in Kindergarten: Related Spheres of Influence?

Pope med flera (1991). Aggression, Hyperactivitg,andInattention-Immaturity: Behavior Dimensions Associated With Peer Rejection in Elementary School Boys.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *