Forskning om hur föräldrar kan hjälpa med hemläxor

Läsarfrågan jag svarar på 15 december 2014 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som vill få tips om hur hon kan peppa sin son att göra hemläxor. Detta är ett aktuellt ämne för mig eftersom jag kommer att genomföra en studie på Karolinska institutet under våren 2015 där vi kommer att låta föräldrar delta i föräldragrupper om just hemläxor. Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om den studien.

Vill du delta i en föräldragrupp om att hjälpa barn med hemläxor?

Nedan finns referenser till forskning som jag tar upp i svaret i tidningen 15 december. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Statistiska centralbyrån mäter regelbundet hur svenska barn och ungdomar mår. I den senaste undersökningen visade de bland annat att ungefär två tredjedelar av elever på högstadiet var stressade över läxor och prov…

En studie där man jämfört resultaten på prov (PISA) i 40 OECD-länder med hur mycket tid elever ägnar åt läxor. Studien visar att det inte finns något entydigt samband. Exempelvis ägnade de svenska eleverna minst tid åt läxor jämfört med alla andra länder, men presterade klart bättre än genomsnittet på provet…

En studie där man visserligen kunde se små positiva effekter av att lärare gav många läxor och att elever ägnade tid åt dessa, men att effekterna försvann när man tog hänsyn till andra omständigheter. Istället för mängden läxor visade det sig att elever som gjorde läxor på ett engagerat och noggrant sätt samt hade mer positiva känslor i samband med läxläsningen presterade bättre över tid…

En studie där man slumpade elever till att antingen få inflytande över vilka läxor de skulle ha eller att få en given läxa. Eleverna som hamnade i gruppen som fick välja blev mer motiverade, kände att de klarade läxorna bättre och presterade bättre…

Några forskare genomförde en studie om betydelsen av att föräldrar fokuserade på barnets intresse för innehållet i hemläxor. Studien visade att barn till föräldrar som gjorde det upplevde sig själva som mer kompetenta och hade mer positiva känslor för hemläxor vid uppföljningen. Resultaten pekade på motsatsen för föräldrar som fokuserade på resultaten…

Två studier som visar betydelsen av att föräldrar lyckas hålla humöret och visa optimism när de hjälper barn med hemläxor…

En studie där man lät elever föra dagbok i samband med läxläsning. Eleverna som gjorde det fick bättre självdisciplin och presterade också bättre i skolan…

Exempel på studier där man har undersökt hur föräldrar och lärare generellt kommunicerar med barn och hur det påverkar deras motivation. Studierna visar betydelsen av att föräldrar uppmuntrar barns självständighet och ger dem inflytande över sitt skolarbete…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *