Forskning om separationsångest

Läsarfrågan jag svarar på 29 december 2014 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som vill kunna hjälpa sin dotter som är rädd för att sova själv och överhuvudtaget vara ensam. Hon undrar också om hur föräldrar bidrar till barns rädsla över ensamhet. Nedan finns en referenser till forskning som jag tar upp i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

En sammanställning av många studier som undersökt hur stor del arv respektive miljö bidrar med till problem hos barn. Slutsatsen angående olika typer av ångestproblem är att uppväxtmiljön i hemmet bara bidrar med mellan 10-30 procent. Händelser utanför hemmet med cirka 30-40 procent, medan gener bidrar med cirka 50 procent…

En studie som visar att ängsligt beteende hos föräldrar bidrar till rädsla hos spädbarn, men enbart för barn med en från början tillbakadragen eller ängslig personlighet…

En artikel som sammanställt forskning som beskriver att det är större risk för föräldrar som har svårt att hantera sin egen oro att vara överbeskyddande mot sina barn…

Det finns många studier som har visar att KBT hjälper en majoritet av barn med ångestproblem. I de flesta studier har emellertid deltagarna haft olika slags problem och diagnoser. I nedanstående studie undersökte man hur bra behandlingen fungerade för barn med just separationsångest. Hela 76 procent i behandlingsgruppen var diagnosfria efter behandlingen, jämfört med endast 14 procent i kontrollgruppen…

I de flesta studier genomförs behandlingen av barn av terapeuter. I denna mindre studie visar forskarna att även föräldrar kan hjälpa barn att utmana rädslor i små steg, under handledning av terapeuter…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *