Forskning om ätstörningar och familjerelationer

Läsarfrågan jag svarar på 26 januari 2015 i Dagens Nyheter handlar om föräldrar som vill  veta hur de ska förhålla sig till sin dotters ätstörda beteende. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Det är viktigt att poängtera att föräldrar eller familj inte orsakar ätstörningar, men att de mönster som ofta uppstår i samspelet runt ätstörningen kan försvåra tillfrisknande. I en genomgång av befintlig forskning om familjerelationer och ätstörningar lyfter forskarna fram några faktorer som ofta förekommer och som har samband med utvecklingen av ätstörningen. Forskarna pekar framförallt på överdrivet känslomässig eller kritisk kommunikation samt anpassning efter ätstörningen…

I en liknande sammanställning av studier kommer forskarna fram till liknande slutsatser som i föregående artikel. De konstaterar att familjer där någon har ätstörningar ofta upplever hög belastning och att i synnerhet känslomässig och kritisk kommunikation verkar bidra till en negativ utveckling…

Det man i forskning kallar för psykologisk kontroll innebär t ex att föräldrar ofta omedvetet försöker styra sina barns känslor och beteenden på ett indirekt sätt, t ex genom att visa missnöje utan att vara rak. I nedanstående studie fann forskarna att barn till föräldrar som kommunicerade på det sättet hade lägre självkänsla/självförtroende ett år senare, vilket i sin tur var kopplat till högre grad av ätstörda beteenden ytterligare ett år senare…

En studie som visar på det (självklara) sambandet mellan föräldrars fokus på vikt/kost/träning och barns missnöje med sin kropp/ätstört beteende…

En svensk studie om ätstörningar där det bland annat framgår att personer med ätstörningar generellt är mer självkritiska och mindre förlåtande mot sig själva än andra… 

En sammanställning av forskning som visar vilka behandlingar som har bäst effekt för vuxna och ungdomar med ätstörningar. Det finns belagt stöd för KBT, Interpersonell psykoterapi och familjeterapi – i olika grad beroende på vilken slags ätstörning det handlar om…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *