Forskning om relationen mellan föräldrar och tonåringar

Läsarfrågan jag svarar på 9 mars 2015 i Dagens Nyheter handlar om en 18-årig tjej som plötsligt har börjat dricka mycket alkohol och verkar ha hamnat i dåligt sällskap. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

I en studie med ungefär 1000 familjer följde man tonåringar och föräldrar under fyra år. Man kunde konstatera att om problemen hos ungdomarna, som exempelvis alkohol och drogbruk, ökade risken för att föräldrar skulle dra sig undan, vilket i sin tur ledde till mer problem. Studien visade också att ungdomar till föräldrar som visste mer om vad deras ungdomar gjorde på fritiden och till föräldrar som satte gränser hade mindre problem. Det gällde dock enbart om föräldrarna och tonåringarna samtidigt hade en varm relation…

I nedanstående svenska studie med hundratals ungdomar visade man precis som i förra studien att ungdomar löpte lägre risk för problem av olika slag, ju mer föräldrarna kände till om vad de sysslade med på fritiden. När man fördjupade analysen i studien visade det sig dock att den enda typen av kunskap om ungdomarnas förehavanden som var värt något var sådant de själva hade valt att berätta. Slutsatsen var alltså att det inte lönar sig att försöka kontrollera eller tvinga fram information, utan att man som förälder måste göra det lätt för sina barn att själva berätta…

I forskning om alkohol- och drogförebyggande arbete är det väl etablerat att det inte fungerar särskilt bra att enbart försöka informera, förbjuda eller avskräcka unga. Ett välkänt exempel är ett förebyggande program som kallas för DARE, som tidigare användes i stor utsträckning. I en artikel från 2007 togs det upp som ett av exemplen på insatser som inte bara fungerar dåligt, utan som till och med kan ha negativa effekter och leda till större problem…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *