Forskning om bonusföräldrar och behandling av depression

Läsarfrågan jag svarar på 31 mars 2017 i Dagens Nyheter handlar om en bonusförälder som inte finner sin roll i den nya familjen. Den biologiska föräldern, som skrivit frågan, undrar hur hen kan hjälpa bonusföräldern att må bättre i familjen. Nedan finns referenser till forskning som diskuteras i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

En studie som visar att bonusföräldrar förvisso mår lite sämre än biologiska föräldrar i genomsnitt, men att skillnaden mellan dessa grupper försvinner helt om man tar hänsyn till andra omständigheter, som t ex konflikter mellan familjemedlemmar…

En studie som visar att stödet från den andra föräldern har stor betydelse för hur styvföräldrar mår…

Länken nedan leder till Socialstyrelsens rekommendationer för behandling av depression och ångestsymtom, där det framgår att psykoteraputisk behandling (främst KBT) ska användas vid mild till medelsvår depression…

Beteendeaktivering är en terapiform som i studier har jämförts med mer traditionella och omfattande terapier (kognitiv terapi och KBT). Den första studien nedan visade att patienter som följdes över två år blev lika mycket bättre av beteendeaktivering som av de mer omfattande terapierna. I den andra studien jämfördes beteendeaktivering med medicinering och kognitiv terapi för patienter med svårare depressioner. Resultaten visade att beteendeaktivering var lika effektivt som medicinering och något bättre än kognitiv terapi…