Forskning om tonårsproblem och familjekonflikter

Läsarfrågan jag svarar på 8 september 2017 i Dagens Nyheter handlar om en storasyster som känner sig utled och otrygg hemma på grund av hennes (tonårige) lillebrors respektlösa beteende. Nedan finns en referenser till forskning som har relevans för svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

I en studie med ungefär 1000 familjer följde man tonåringar och föräldrar under fyra år. Man kunde konstatera att om problemen hos ungdomarna, som exempelvis alkohol och drogbruk, ökade risken för att föräldrar skulle dra sig undan, vilket i sin tur ledde till mer problem. Studien visade också att ungdomar till föräldrar som visste mer om vad deras ungdomar gjorde på fritiden och till föräldrar som satte gränser hade mindre problem. Det gällde dock enbart om föräldrarna och tonåringarna samtidigt hade en varm relation…

En studie som visar på baksidorna med ett auktoritärt föräldraskap och hur det påverkar under tonårstiden…

Nedan finns en länk till en forskningsrapport som jag har skrivit tillsammans med en kollega. Rapporten tar bland annat upp olika risk- och skyddsfaktorer för att barn och ungdomar ska utveckla beteendeproblem. Exempelvis diskuteras kamraters betydelse för utvecklingen…