Forskning om Aspergers syndrom och depression

Läsarfrågan jag svarar på 26 januari 2018 i Dagens Nyheter handlar om en vuxen som haft  problem sedan skolåren. Hen har Aspergers syndrom och börjar känna tilltagande hopplöshet i livet. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Nedan finns två svenska studier där man undersökt hur vanligt det är att personer med diagnosen Aspergers syndrom samtidigt har andra svårigheter och diagnoser. I båda studierna fann man att just depression var en av de vanligast problemen som förekom samtidigt som Aspergers. Det förekom hos ungefär hälften av alla med Aspergers syndrom…

I svaret skriver jag om en behandling i depression som kallas beteendeaktivering. Nedan finns först två studier där man jämfört den behandlingen med kognitiv terapi och medicinering. Där framgår att beteendeaktivering var minst lika effektiv som både kognitiv terapi och medicin, samt att både terapierna var bättre på att förebygga återfall efter avslutad behandling jämfört med medicin. Deltagarna i dessa studier led av svår depression. Sist finns en sammanställning av flera studier som visar ungefär samma sak – att beteendeaktivering är lika effektiv som andra psykoterapier vid depression och att de även är effektivt vid svåra depressioner…

I svaret nämner jag att det finns internetbehandling för depression inom Stockholms läns landsting som är tillgängligt för hela landet. Nedan finns en länk till deras sida…