Forskning om föräldrar, barn och sorg

Läsarfrågan jag svarar på 27 september 2019 i Dagens Nyheter handlar om en kvinna som undrar om och hur hon ska berätta mer om sonens självmord för sitt barnbarn. Nedan finns exempel på forskning som handlar om hur vuxna kan hjälpa barn att sörja och hantera känslor. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

En studie som visade att ju mer föräldrarna accepterade och visade sina egna känslor, desto större sannolikhet att deras barn mådde bra och hade god självkänsla…

Fainsilber Katz & Hunter (2007). Maternal Meta-emotion Philosophy and Adolescent Depressive Symptomatology.

I en studie av familjer där en förälder hade gått bort visade det sig att de (överlevande) föräldrar som reagerade med nedstämdhet, både måttligt och i relativt hög grad, hade lättare att hjälpa barnen att sörja jämfört med föräldrar som visade få egna känslor…

Shapiro m. fl. (2014). Associations Among Mother–Child Communication Quality, Childhood Maladaptive Grief, and Depressive Symptoms.