Stor studie i skolan

Nyligen publicerades ett examensarbete på Stockholms universitet av två studenter som gjorde nya analyser av en stor studie jag genomförde för ett par år sedan. Studenterna tittade på vad som händer i klassrum med totalt 2800 elever där lärare får handledning för att hjälpa barn som ofta bråkar eller stör. Förutom att de bråkiga barnen som lärarna hjälpte utvecklades positivt, vilket har beskrivits bland annat i min avhandling, så visade de nya analyserna att vissa klasskamrater också vann på insatsen. Det gällde framförallt barn som var ängsliga och osäkra, som efter handledningen skattade sin självkänsla högre. Studien tyder alltså på att barn som vänder känslorna inåt har särskilt mycket att vinna på att lärare når fram till elever som ofta bråkar och stör. Ladda ner examensarbetet här…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *